‘Ultreia et Suseia! el MAGIS ignasià

Quan un pelegrí es posa en camí, desapareixen els límits: l’horitzó és el destí, es trobi on es trobi. La humilitat i senzillesa en els seus plans amb la qual ha d’iniciar cada etapa, i l’estil de vida simple amb el qual ha d’avançar dia a dia, són el senyal de l’pelegrí autèntic. El seu estil de vida és el vehicle que li va a permetre assolir extrems impensables a l’inici del seu camí. Poc imaginava el pelegrí Sergio Klecker, ex-alumne dels jesuïtes i actualment professor de la Universitat Pontifícia de Comillas, que algun dia arribaria a aquest Ultreia (sempre més enllà) dels pelegrins en el seu caminar. Sempre apuntant més amunt (el Suseia dels pelegrins), Sergio no va dubtar a acostar-se a Roma per trobar-se amb el sant Pare Francisco i oferir-li un exemplar de la Guia Oficial del Camí Ignasià. Explicant la seva experiència personal, Sergio, pelegrí del Camí Ignasià, va convidar a Papa a convertir-se també en pelegrí de el Camí, la qual cosa li va fer riure per un moment, i va agrair l’ésser acollit com a tal en la primera oportunitat en què visiti la nostra terra. Potser en la celebració de el 500 aniversari de la conversió de Sant Ignasi i del seu primer pelegrinatge cap a Manresa, seria un bon moment. “Seguirem resant per ell, tal com ens demana sempre”, diu Sergio. I seguirem construint el Camí Ignasià amb el nostre esforç de cada dia. Endavant pelegrins!