Peregrinant amb Ignasi

Peregrinant en la nostra vida

Els Exercicis Espirituals i el pelegrinatge en el Camí Ignasià

Sant Ignasi de Loiola ens va deixar una herència espiritual de gran valor en els seus Exercicis Espirituals. Precisament “Exercicis” perquè són per a “exercitar-se” i arribar a tenir una bona “forma espiritual”. El Camí Ignasià ens ofereix oportunitats abundoses d’arribar a adquirir una bona forma física. El nostre interès és anar més enllà i oferir també alguns bons “exercicis” perquè el pelegrí vagi fent el seu camí interior mentre avança per les carreteres i camins de la Península Ibèrica.

Com Sant Ignasi ens indica en la 1a anotació dels Exercicis Espirituals, «per aquest nom d’exercicis espirituals, s’entén tota forma d’examinar la consciència, de meditar, de contemplar, de pregària vocal i mental, i d’altres operacions espirituals, com es dirà més endavant. Perquè així com passejar, caminar i córrer són exercicis corporals; igualment, tota forma de preparar i disposar l’ànima perquè es desempallegui de totes les afeccions desordenades i, després d’haver-les rebutjat, per cercar i trobar la voluntat divina en la disposició de la seva vida per a la salut de l’ànima, s’anomenen exercicis espirituals».

Acollint el TOTA MANERA d’Ignasi, el nostre desig és donar una guia espiritual  “paral·lela” als Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, i proposar uns “exercicis” que ofereixin una “gràcia” per pregar cada dia, més una petita reflexió i un fragment de l’Escriptura per llegir (no t’oblidis la Bíblia!). L’ordre de les meditacions segueix el format dels Exercicis Espirituals. Per tant, qualsevol persona que camini per la via ignasiana que proposem podria fer una petita experiència “autodirigida” dels Exercicis Espirituals.

Ignasi suggereix un tipus de pregària conegut com a “col·loqui”, en què parlem amb Jesús, “com un amic parla amb l’altre”. Un pelegrinatge és precisament una versió ideal d’aquest tipus de pregària-col·loqui. Consisteix a imaginar Jesús caminant amb nosaltres de tant en tant. Parlar amb Jesús, com un bon amic parla amb un altre. La imatge no està fora de lloc: els evangelis presenten Jesús i els seus companys en moviment constant, viatjant de poble en poble a peu, portant amb ells les poques pertinences que tenen, sense por a la calor o la pluja, tal com fem nosaltres en el pelegrinatge. Usem aquesta imaginació per ajudar-nos en la meditació. Certament, tot pelegrinant caminarem moltes hores cada dia, així que tindrem molt de temps per pregar!

Els Exercicis Espirituals estan dividits en “quatre setmanes”, que més o menys corresponen amb les etapes del Camí Ignasià. No pretenem una unió artificial entre el recorregut del Camí i els Exercicis, però no és desgavellada la idea de dividir tot el procés en 4 fases: la primera setmana, des de Loiola fins a Logronyo; la segona, des de Logronyo fins a Saragossa; la tercera, des de Saragossa fins a Fraga; la quarta, des de Fraga fins a Manresa. La duresa del camí al País Basc, amb els seus forts desnivells i paisatges agrestos ens recorda la dificultat de la cerca de la voluntat de Déu en la nostra història personal, massa vegades bloquejada en les nostres afeccions desordenades. Les planures de la vall de l’Ebre i la verdor de les seves ribes ens porten a la felicitat de qui camina al costat del Mestre, en un aprenentatge constant. Novament, la pujada cap a la plana dels Monegros ens convida a entrar en les dificultats del seguiment i d’un horitzó marcat per la Creu que no podem esquivar. Finalment, de retorn a les terres fèrtils banyades pel riu Segre, ens trobem amb aquella presència de resurrecció que ens convida a anar a retrobar el Mestre a Galilea.

Deixem a la llibertat del pelegrí l’elecció de les setmanes que desitja experimentar i aplicar les indicacions que li suggerim en aquesta guia, certament massa global. Cadascú sap el punt en què es troba en el seu itinerari personal i és a partir d’aquest punt que s’ha de posar en el Camí Ignasià.

Consells per al Camí

Aspectes pràctics, les credencials, certificats, mitjans de transport, allotjament…

el Camí Ignasià

La seva història, peregrinant pel passat, per l’Espanya Ignasiana, agraïments…

L'Oficina del Pelegrí

Experiències, activitats, agències, credencials, associacions, camí del respecte…