Oració Introductòria

Seguint Ignasi de Loiola, proposem començar cada temps de meditació amb l’oració següent: «L’oració preparatòria és demanar gràcia a Déu nostre Senyor perquè totes les meves intencions, accions i operacions siguin purament ordenades al servei i lloança de la seva divina majestat.» (Exercicis Espirituals núm. 46)

El text ignasià es pot adaptar a les condicions personals del pelegrí, dient, per exemple «Senyor, que visqui per a tu i no per a mi. Que tot el que faci sigui solament per buscar el teu servei i lloança i no els meus.» O bé «Senyor, que tot el meu ésser s’orienti cap a tu, que no em separi de la teva voluntat ni en la meva consciència, ni en la meva inconsciència. Orienta’m només a tu. Atreu-me completament.»

El que es demana és un do, una gràcia. En realitat estem demanant  conèixer-nos i que, en aquest coneixement, ens orientem a la felicitat que representa viure solament en presència de Déu. Per això demanem que les nostres intencions (desitjos, motivacions), accions (obres exteriors) i activitats  (reflexionar, planificar, preguntar, assaborir) s’orientin vers la Llum de la Vida.

A través de la repetició constant d’aquesta petició, al llarg de tots els Exercicis Espirituals, estem creant un camp magnètic que orienta totes les nostres molècules a l’Únic Veritable, la font de la Felicitat. A poc a poc, pas a pas, el Camí Ignasià es converteix en un Camí vers el nostre Origen, vers aquest Déu que ens impulsa i ens atreu, Inici i Final. L’Esperit intangible exerceix una força d’orientació en l’interior del pelegrí, de tal manera que totes les seves “intencions, accions i operacions” acaben sent “glòria i lloança” de l’Amor.

Un dels fruits dels Exercicis Espirituals serà experimentar la pau del que se sap orientat cap a una felicitat plena, que avui ja experimenta de manera parcial en el seu camí.

Consells per al Camí

Aspectes pràctics, les credencials, certificats, mitjans de transport, allotjament…

el Camí Ignasià

La seva història, peregrinant pel passat, per l’Espanya Ignasiana, agraïments…

L'Oficina del Pelegrí

Experiències, activitats, agències, credencials, associacions, camí del respecte…