Certificats

Documents que es poden obtenir a l’Oficina del Pelegrí del Santuari de Manresa o de Loiola:

Certificat de peregrinació ignasiana (o “Ignasiana”). Aquest document s’atorga a tots els pelegrins que hagin fet el Camí Ignasià a peu (100 km) o amb bicicleta (200 km) i hagin arribat finalment a Manresa. Els quilòmetres es poden acumular en diferents mesos o anys i en les etapes que siguin. La Credencial del Pelegrí dóna testimoni de les etapes realitzades en les dates indicades. El preu del certificat és de 0.5 €. La Ignaciana es pot recollir a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la Plaça Major.

Certificat de pelegrí ignasià. Aquest document s’atorga a tots els pelegrins que visitin el Camí Ignasià, en alguna de les seves etapes i llocs ignasians. Per a l’obtenció d’aquest certificat també és necessària la presentació de la Credencial amb almenys 5 segells de localitats o llocs del Camí Ignasià visitats. El preu del certificat és de 0.5 €. El certificat de Pelegrí Ignasià es pot recollir a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la Plaça Major.

El Certificat de pelegrí ignasià pot ser també recollit al Santuari de Loyola, si aquest és el darrer lloc visitat.

Tot pelegrí que rebi un certificat o un altre quedarà registrat a la base de dades del Camí Ignasià (privat i d’ús exclusiu de l’Obra Apostòlica Camí Ignasià) i entrarà a formar part de la comunitat ignasiana del Camí Ignasià (excepte si s’indica el contrari).

el Camí Ignasià

La seva història, peregrinant pel passat, per l’Espanya Ignasiana, agraïments…

Peregrinant en la nostra vida

Els Exercicis espirituals i la peregrinació en el Camí Ignasià, l’opció de quatre setmanes, guia per al Camí, respirant el Camí, l’oració introductòria, el Camí espiritual…

L'Oficina del Pelegrí

Experiències, activitats, agències, credencials, associacions, camí del respecte…