Una guia per l’experiència espiritual

Amb motiu del primer Any Jubilar del Camí Ignasià l’Oficina del Pelegrí ha promogut un petit llibre d’experiències espirituals viscudes pels pelegrins. En la seva introducció s’ofereixen pistes per comprendre el Camí Ignasià com un sender interior a recórrer per tots aquells que es troben en recerca personal. Les experiències concretes il·luminen els gairebé 700 quilòmetres de ruta. De moment només està l’original en llengua anglesa.Veure aquí: “The Ignatian Way: A healing walk to freedom”, El Camí Ignasià: un camí de salut cap a la llibertat.