Els pelegrins creuen la Porta del Jubileu

No tots els pelegrins coneixen l’existència d’aquesta porta al final del Camí Ignasià. Però els que la creuen ho fan amb devoció i sentiment de comunió, complint amb el ritual d’assistir a missa, pregar pel Papa Francesc, rebre el sagrament del perdó i realitzar alguna obra de caritat.