Els pelegrins comencen a descobrir el Camí del Respecte

Encara que de moment només es compta amb dues obres representatives de l’inici i del final del Camí Ignasià, els pelegrins ja valoren molt positivament el que s’identifiqui el valor del Respecte amb aquest Camí que uneix cinc comunitats autònomes i que recorda la vida de Sant Ignasi, una persona molt compromesa amb el diàleg i la reconciliació. Esperem que amb el temps es vagin unint altres municipis i entitats privades a aquest lloable projecte.

Ver más aquí