Poland on the Ignatian Way

Here we have a very interesting book from a Polish diocesan priest that made his pilgrimage in 2019. He walked the Camino Ignaciano following the inspiration of the Spiritual Exercises, with Ignatius as a companion.
Coming from the north of Europe, to find the warm of the Spanish people was an added experience. This is a solitary pilgrimage that brings back the experience of Ignatius of Loyola, the first pilgrim to walk this Way.

Buy the book from the editorial here

Oto bardzo interesująca książka polskiego księdza diecezjalnego, który odbył pielgrzymkę w 2019 roku. Przeszedł cały szlak Camino Ignaciano, inspirując się ćwiczeniami duchownymi, wspierany wstawiennictwem świętego Ignacego.Dodatkowym doświadczeniem dla pielgrzyma z północnej Europy były niezapomniane spotkania z gorącymi mieszkańcami Hiszpanii. Ta samotna pielgrzymka pozwoliła zasmakować doświadczenia Ignacego z Loyoli – pierwszego Pielgrzyma, który przetarł nasz szlak.

Kupuj tutaj