Memòria 2012-13

En aquesta Memòria presentem el que ha estat un llarg recorregut d’any i mig d’existència del Camí Ignasià. Un temps de grans avenços i de consolidació d’un projecte que, per la seva complexitat, no deixa de plantejar nous reptes.

Per més informació: Memoria 2012-13