Informe sobre evolució de l’Camí Ignasià 2019

L’Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià dependent de la Companyia de Jesús, Jesuïtes a Espanya, presenta les estadístiques recollides per l’Oficina al llarg de l’any 2019.

Veure l’informe aquí