Nova web del Camí Ignasià

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Una nova experiència de navegació per a una nova etapa del Camí Ignasià.

Oferim als pelegrins ignasians un nou web que hade ajudar-nos a construir el Camí cap a la gran celebració del 2022. El 1522Ignacio de Loiola va sortir de casa natal, i va iniciar un Camí que ens ha llevadoa través de 5 segles fins al moment actual. Els pelegrins del segle XXI, seguint l’Autobiografia d’Ignacio, poden reviure en el seu present aquesta trasformaciónque va canviar al noble cavaller basc i que va obrir la porta a generacions dediscípulos de Jesús marcats per l’espiritualitat dels Exercicis.