Alfaro Tudela

25,6 Kms

Des de les seves enlairades muntanyes fins a les planes properes al riu Ebre, la Comunitat Foral de Navarra té alguns dels  indrets més bells de la Península Ibèrica. A la tradició ignasiana, Navarra té, a més, una especial  rellevància com a bressol de la família de sant Francesc Xavier, company d’Ignasi de Loiola, gran pelegrí, com ell mateix.

Els vascons, que van habitar la Navarra dels primers segles d. C. van ser sempre independents i diligents per defensar els seus drets i els seus interessos. Amb la descomposició de l’Imperi Romà, les tribus vascones es defensaren amb èxit de les incursions militars visigòtiques, que intentaven consolidar la seva influència política al nord de la península. Posteriorment serien els francs els qui van amenaçar la seva independència des del vessant nord dels Pirineus. La batalla de Roncesvalles contra Carlemany, l’any 778, va suposar el fre de les pretensions de la poderosa monarquia franca en aquesta banda del Pirineu. L’episodi següent el protagonitzaren els musulmans, que van ocupar la conca de l’Ebre l’any 714. Tanmateix, si exceptuem  la  Ribera navarresa, la presència musulmana no va aconseguir arrelar políticament o socialment. Ben aviat va sorgir un nucli cristià d’oposició a la presència musulmana, liderat pels “Íñigos”, la primera dinastia navarresa. 

La història continua fins al 1521, en què trobem Ignasi de Loiola defensant la ciutat de Pamplona, on caigué ferit davant l’exèrcit invasor francès i els seus aliats navarresos. Aquí hi apareix l’Ignasi orgullós, lleial i lluitador que, poc després va posar la seva vida al servei d’un altre Senyor molt més gran que el Rei de Castella.

Si un home vol reformar el món, ja sigui per raó de l’autoritat de la seva posició o pel deure del seu càrrec, ha de començar sempre per si mateix.

Bicicletes fàcil

Alfaro: Km 0.
Castejón: Km 5,7.
Cruïlla ferrocarril:: Km 12,3.
Tudela: Km 25,6.

Ruta

Esquema de l'etapa

Altimetria

El temps en Tudela