Camí Ignasià
Recrea la ruta que Ignasi de Loiola, sent cavaller, va recórrer l’any 1522 des de Loiola fins a Manresa.

Aquest itinerari ofereix l’oportunitat de viure una experiència de peregrinació, seguint el procés espiritual que va fer Ignasi.

El camí comença a la casa on va néixer a Azpeitia (Guipúscoa) i acaba a la Cova de Sant Ignasi a Manresa.
,
Celebración en La Seu de Manresa
Dos caminos de peregrinos
Iglesia de Santa María del Mar
Nueva escultura en Santa María del Mar
Ahora en lengua alemana
A professional experience

Vídeo del Camí

I mentre estava allí assegut, se li comencen a obrir els ulls de l’enteniment. No és pas que veiés alguna visió, sinó que entenia i coneixia moltes coses amb una il·luminació tan gran que totes les coses li semblaven noves.