Camí Ignasià
Recrea la ruta que Ignasi de Loiola, sent cavaller, va recórrer l’any 1522 des de Loiola fins a Manresa.

Aquest itinerari ofereix l’oportunitat de viure una experiència de peregrinació, seguint el procés espiritual que va fer Ignasi.

El camí comença a la casa on va néixer a Azpeitia (Guipúscoa) i acaba a la Cova de Sant Ignasi a Manresa.
Leadership en el Camino
Celebración en La Seu de Manresa
Dos caminos de peregrinos
Iglesia de Santa María del Mar
Nueva escultura en Santa María del Mar
Ahora en lengua alemana

Vídeo del Camí

I mentre estava allí assegut, se li comencen a obrir els ulls de l’enteniment. No és pas que veiés alguna visió, sinó que entenia i coneixia moltes coses amb una il·luminació tan gran que totes les coses li semblaven noves.